Museum de Vier Quartieren

Schenken

Schenkingen van elke omvang zijn van harte welkom. Museum de Vier Quartieren kan uw steun bijzonder goed gebruiken. Bijvoorbeeld voor:

• Wisseltentoonstellingen;
• Educatieve projecten voor leerlingen van basisscholen;
• Het vervangen van de bestaande verlichting door energiezuinige verlichting;
• Het plaatsen van zonwerende voorzieningen op het glazen dak van de ontvangstruimte;
• De aanschaf van moderne digitale media en presentatievoorzieningen.

Mogelijkheden
Schenken kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een eenmalige of een periodieke schenking of een schenking in natura. U kunt schenken aan zowel museum de Vier Quartieren als aan de Kring Vrienden van museum de Vier Quartieren. Beide zijn zogenaamde culturele ANBI Instellingen. Schenken kan daardoor in veel gevallen fiscaal voordeel opleveren.

Meer weten over de mogelijkheden om een schenking te doen en de fiscale voordelen die dit kan opleveren?
Lees verder: Schenken (download)

Persoonlijk gesprek
Heeft u nog vragen of wilt u graag meer uitleg in een persoonlijk gesprek? Neem dan gerust contact met ons op, we maken graag een afspraak met u. Dit zijn onze contactgegevens:
• Alex Lemat (penningmeester museum de Vier Quartieren) e-mail: lemat.alex@gmail.com
• Jos de Jong (penningmeester Vereniging Kring van het Museum de Vier Quartieren),
telefoon 0499 57 29 26, e-mail: vriendenvandevierquartieren@kpnmail.nl