Museum de Vier Quartieren

Privacyverklaring Museum de Vier Quartieren
Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018.
Indien je vrijwilliger wordt van Museum de vier Quartieren, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Museum de vier Quartieren  verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Ton.van.den.Brand@kpnmail.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Museum de vier Quartieren verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het vrijwilligerschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  • je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het vrijwilligerschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten  en  nieuwsbrieven, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk.
  • je naam en telefoonnummer wordt gebruikt om je telefonisch te informeren over activiteiten van de organisatie;

Hoe lang we gegevens bewaren
Museum de vier Quartieren zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je vrijwillgerschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit vrijwilligerschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen.

Delen met anderen
Museum de vier Quartieren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ton.van.den.Brand@kpnmail.nl. Museum de vier Quartieren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Museum de vier Quartieren neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Ton.van.den.Brand@kpnmail.nl .

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken