Museum de Vier Quartieren

Publicaties in het kader van de algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

ANBI-documenten van het museum de Vier Quartieren:
Algemene gegevens
Jaarrekening 2018 en begroting 2019
Beleidsplan

ANBI-documenten van de aan het museum de Vier Quartieren gelieerde instellingen:

         1. Stichting beheer collectie Vogels van Vijfeijken/Hand en Span klik hier

2. Stichting het Kapittelhuis:
    Algemene gegevens
    Jaarrekening 2017
     
3. Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren:
    Algemene gegevens
    Vrienden van het museum
    Secretarieel jaarverslag verslag 2017
    Financieel overzicht Vrienden 2017
    Financieel overzicht 2017 Ambassadeurs
    Definitief verslag van de ALV d.d. 24 januari 2017
    Concept verslag van de ALV d.d. 22 januari 2018

        4. Stichting Museumkwartier Oirschot klik hier