Museum de Vier Quartieren

Publicaties in het kader van de algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

ANBI-documenten van het museum de Vier Quartieren:
Algemene gegevens
Jaarrekening 2018 en begroting 2019
Beleidsplan

ANBI-documenten van de aan het museum de Vier Quartieren gelieerde instellingen:

         1. Stichting beheer collectie Vogels van Vijfeijken/Hand en Span klik hier

2. Stichting het Kapittelhuis:
    Algemene gegevens
    Jaarrekening 2018
     
3. Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren:
   Algemene gegevens
   Vrienden van het museum
   Baten en lasten 2018
   Secretarieel jaarverslag verslag 2018  
   Financieel overzicht 2018 Ambassadeurs
   Verslag van de ALV d.d. 25 februari 2018

        4. Stichting Museumkwartier Oirschot klik hier