Museum de Vier Quartieren

Publicaties in het kader van de algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

ANBI-documenten van het museum de Vier Quartieren:
Algemene gegevens
Jaarrekening 2019
Begroting 2019 en jaarrekening 2018
Businessplan

ANBI-documenten van de aan het museum de Vier Quartieren gelieerde instellingen:

         1. Stichting beheer collectie Vogels van Vijfeijken/Hand en Span klik hier

2. Stichting het Kapittelhuis:
    Algemene gegevens
    Jaarrekening 2019
     
3. Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren:
   Algemene gegevens
   Vrienden van het museum
  Baten en lasten 2019
  Secretarieel jaarverslag verslag 2019
  Financieel overzicht 2019 Ambassadeurs