Museum de Vier Quartieren

Peace Poster Contest voor scholen 

Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen en de brugklassen in Best en Oirschot konden van 19 augustus tot 1 oktober 2019 meedoen aan de Peace Poster Contest van Museum de Vier Quartieren en Lions Best Oirschot. Doel was om ook de jeugd te betrekken bij de bevrijding en vrede. 

Tentoonstelling en prijsuitreiking 

Alle posters worden in de maand oktober tentoongesteld in Museum de Vier Quartieren. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Best en Oirschot kunnen deze posters tijdens de openingstijden van het museum komen bekijken en hoeven geen entreegeld te betalen!  

Een onafhankelijke deskundige jury, onder leiding van Ellen Rooijackers, gaat de posters jureren. Op vrijdag 1 november om 15.00 uur vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats in het museum. Na de herfstvakantie krijgen de genomineerden voor een prijs via hun school bericht over de prijsuitreiking. Zij zijn van harte welkom, samen met hun klasgenoten/vrienden, leerkrachten en ouders/verzorgers/familie.