Museum de Vier Quartieren

De Kring Vrienden van het museum de Vier Quartieren is een actieve Vriendenvereniging met zo’n 185 leden. De vereniging ondersteunt het museum om bijzondere uitgaven te kunnen doen die niet vallen onder de normale exploitatiekosten. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van audiovisuele apparatuur of speciale verlichting. Deze grote en actieve vriendenvereniging 
laat zien dat er veel mensen zijn die museum de Vier Quartieren een warm hart toedragen. De contributie bedraagt € 22,-- per jaar. 
Als vriend profiteert u van een aantal persoonlijke voordelen.

Ambassadeur
Het is ook mogelijk om ambassadeur te worden van het museum. Als ambassadeur ondersteunt u het museum eenmalig of periodiek voor grotere uitgaven.  U kunt kiezen uit schenkingen van € 150,--, € 250,--, € 500,-- of meer (door uzelf te bepalen) per jaar. Het aantal jaren dat u wilt schenken bepaalt u zelf. Als Vriendenkring stellen wij als geste iets tegenover een schenking. 

Meer weten?
Meer weten over wat het betekent  vriend of ambassadeur te zijn van het museum?   Lees verder: Vrienden  (download)

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Jos de Jong (penningmeester Kring van het Museum de Vier Quartieren), telefoon 0499 57 29 26, e-mail: Vriendenkring4Q@outlook.com