Museum de Vier Quartieren

GEBRUIK MUSEUM DE VIER QUARTIEREN DOOR DERDEN 

Op verzoek kunnen bepaalde ruimten van het museum beschikbaar worden gesteld voor bijeenkomsten.
Heeft u hiervoor belangstelling en wilt u weten wat de mogelijkheden, prijzen en dergelijke zijn, mail dan naar:
info@museumdevierquartieren.nl