Museum de Vier Quartieren

PRIJZEN VOOR GEBRUIK MUSEUM DE VIER QUARTIEREN DOOR DERDEN 

Gebruik museum
Voor profit-organisaties en gemeente(n):                                € 50,00 per uur
inclusief de kosten voor gebruik meubilair en
nutsvoorzieningen (cv en elektra) en schoonmaak

Voor non-profit organisaties (geen kunst of cultuur)              € 25,00 per uur
Voor non-profit organisaties (kunst of cultuur)                        Gratis

We passen geen aparte tarieven per ruimte toe.
Ook als maar één ruimte nodig is zijn genoemde prijzen van toepassing. 

Consumptieprijzen (geldend voor alle gebruikers) 

-           Thee, koffie, frisdrank:                 € 1,75
-           Bier (flesje):                                  € 2,00*
-           Rode of witte wijn:                       € 3,00* 

*kan officieel pas als we een vergunning hebben 

De prijzen zijn van toepassing per 1 november 2015.

Het bestuur behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen als zij dat nodig vindt.