Museum de Vier Quartieren

Publicaties in het kader van de algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

ANBI-documenten van het museum de Vier Quartieren:
Algemene gegevens
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Hoofdlijnen uit beleidsplan 2016-2020

ANBI-documenten van de aan het museum de Vier Quartieren gelieerde instellingen:

1. Stichting beheer collectie Vogels van Vijfeijken/Hand en Span klik hier

2. Stichting het Kapittelhuis:
    Algemene gegevens
    Balans 2016      
    Winst- en verliesrekening 2016    
    Toelichting Winst-en verliesrekening 2016 
     
3. Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren:
    Algemene gegevens 
    Secretarieel jaarverslag verslag 2016
    Financieel overzicht Vrienden 2016
    Financieel overzicht 2016 Ambassadeurs
    Definitief verslag van de ALV d.d. 24 januari 2016
    Concept verslag van de ALV d.d. 22 januari 2017

4. Stichting Museumkwartier Oirschot klik hier