Museum de Vier Quartieren

Stichting museum de Vier Quartieren vraagt bestuursleden 

De Stichting
Stichting museum de Vier Quartieren is het erfgoedmuseum van Oirschot. De doelstelling is het exploiteren van een museum - met name op het gebied van volkscultuur - in samenwerking met verwante instellingen. De komende jaren zal de stichting een belangrijke taak vervullen in de uitvoering van het recent geformuleerde erfgoedbeleid van de Gemeente Oirschot. De Gemeente heeft onlangs een start gemaakt met de uitvoeringsplannen. 

Naar een nieuwe visie met nieuwe plannen

 • omvormen van een museum met een aantal collecties naar een museum dat het verhaal van Oirschot vertelt: “van objectenmuseum naar verhalenmuseum”
 • vergroten van draagvlak bij inwoners, gemeentelijke overheid en (erfgoed)partners
 • creëren van een plek waar het voor bezoekers en vrijwilligers goed toeven is
 • zorgen voor een goede financiële basis 

De huidige organisatie
De Stichting werkt met meer dan 60 enthousiaste en deskundige vrijwilligers, georganiseerd in diverse werkgroepen en commissies.
Het bestuur heeft draagt verantwoordelijk voor beleid, organisatie en financiën. Het geeft leiding aan de vrijwilligers(groepen) en coördineert de werkzaamheden.
De organisatie heeft (nog) geen beroepskracht in dienst maar voorziet mogelijkheden/noodzaak daartoe in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid. 

De vacature
De Stichting heeft een bestuur van een oneven aantal van tenminste vijf leden. Gezien de vele taken die op bestuurlijk niveau op ons afkomen, streeft het bestuur op korte termijn naar uitbreiding.
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder bezoldiging. Het bestuur vergadert tenminste één keer per maand. Ieder bestuurslid besteedt ook voldoende tijd aan zijn specifieke aandachtsgebieden. 

Het profiel
Voor deze uitdagende functie vragen wij:

 • affiniteit met de doelstellingen van het museum
 • belangstelling voor en liefst enige kennis van erfgoed(beleid)
 • communicatieve vaardigheden, specifiek voor het werken met een vrijwilligersorganisatie
 • goede balans tussen doortastendheid en geduld
 • functioneel publiciteitsgevoel
 • bestuurservaring met bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau
 • voldoende beschikbare tijd en aandacht
 • teamspeler
 • woonachtig in (de omgeving van) Oirschot 

Inlichtingen
Dhr. A. J. van den Brand, voorzitter verstrekt gaarne inlichtingen. Hij is bereikbaar via mailadres A.v.d.Brand2@kpnplanet.nl of onder telefoonnummer 06 2338 8055 

Solliciteren
U kunt uw sollicitatie richten tot de voorzitter onder bovengenoemd mailadres.