Museum de Vier Quartieren

Smakelijc

Nu in De Vier Quartieren: SMAKELIJC! 

In museum De Vier Quartieren te Oirschot is momenteel een aantrekkelijke wisseltentoonstelling ingericht onder het motto SMAKELIJC!
De wat afwijkende schrijfwijze geeft aan, dat we hier te maken hebben met zaken uit het verleden. Dat past uitstekend bij wat het museum onder andere in beeld wil brengen: het leven van onze grootouders/overgrootouders.
Een belangrijk deel van hun dagbesteding ging op aan activiteiten die met eten en drinken te maken hadden.
Het museum heeft talloze attributen uit die tijd, rondom dit thema bijeengebracht: Keulse potten, glaswerk, speculaasplanken, keukengerei, voorraadblikken enz.
De expositie is te zien tot en met 29 oktober 2017.

Gerry van der Linden-van Diesen exposeert in de Vier Quartieren.

De wisseltentoonstelling “Smakelijc” is sinds kort uitgebreid met een elftal olieverfschilderijen van de hand van Gerry van der Linden-van Diesen.
Zij vormen een perfecte match met de tentoongestelde items, die gaan over eten en drinken en activiteiten die daarmee te maken hebben. Gerry van der Linden (1948 Oirschot) is al op jonge leeftijd met schilderen begonnen.
Na een in 1967 voltooide professionele opleiding is zij zich gaan toeleggen op fijnschilderen.
Voorheen was dat in de ogen van (vermeende) kunstkenners “niet meer van deze tijd”, maar sinds kort “mag het weer”: kunst mag weer herkenbaar, realistisch zijn.Gerry van der Linden heeft zich van die zucht naar “vernieuwing en originaliteit” al die jaren niet zoveel aangetrokken. Zij is haar stijl trouw gebleven.
“Waarom zou je smeren, als het ook kundig kan?”
Ze is zeer veelzijdig: bloemstukken, stillevens, mythische voorstellingen en portretten.
Voor een indruk van haar werk zie: www.atelier-terpen-tijn.nl
Kortom: een mooie aanvulling op “Smakelijc”, te zien tot en met 29 oktober 2017.