Museum de Vier Quartieren

Samenwerking

Expositie religieuze iconen van Oirschot

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil museum de Vier Quartieren een expositie organiseren over religieuze iconen van Oirschot: onder andere over de heilige Eik. Het museum wil de expositie niet alleen binnen de eigen muren organiseren. Daarom wil het museum een samenwerkingsverband opzetten en aansturen om dit thema in heel Oirschot uit te werken en zichtbaar te maken. Want religieus erfgoed is op heel veel plaatsen in Oirschot nog aanwezig: in gebouwen, objecten, documenten, foto’s en tradities. Hiermee wil het museum verbinding leggen tussen de (erfgoed)instellingen in Oirschot. Het museum wil verbinding leggen tussen de eigen collectie en het religieus erfgoed elders in de gemeente.

Museum de Vier Quartieren is het museum over het dagelijks leven in Oirschot en omgeving. Vorig jaar heeft het bestuur besloten om het museumconcept bij te stellen. De focus ligt voortaan op het vertellen van de historische verhalen van hedendaagse gewoonten en gebruiken. Samenwerken met relevante organisaties en de inbreng van de inwoners van Oirschot is heel belangrijk.  In 2017 is met het nieuwe beleid de eerste stap gezet door de organisatie van de expositie Winterfeesten  deel I en II, waarbij intensief met veel verschillende instellingen werd samengewerkt. Nu loopt er een tentoonstelling die samen met het Kruysenhuis is samengesteld: Jan Kruysen en het boerenleven in Oirschot.

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Hiermee wil de commissie het belang en behoud van cultureel erfgoed benadrukken en zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Onder het motto ‘Erfgoed verbindt’ worden er in heel Europa initiatieven ontplooid. Nederland geeft ook invulling aan het Europees Jaar en roept alle erfgoedinstellingen op om een activiteit te organiseren. November staat in het teken van het Religieus Erfgoed. Museum de Vier Quartieren heeft besloten om hierbij aan te sluiten, ook vanwege haar unieke collectie religieus erfgoed.

Religieus erfgoed

Religie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeente Oirschot. Sporen uit het verleden zijn nog overal te vinden, zowel in materiële (kerken en kapellen) als in immateriële zin (denk maar aan het driekoningenzingen en de Sint-Hubertusviering). Het Rijke Roomse Leven zit nog bij veel mensen in de genen. Samen gaan wij in november (en in de maanden daarna) dit erfgoed in de schijnwerpers zetten en het verhaal erachter vertellen.

Religieuze geschiedenis heeft altijd twee kanten: een officiële kant vanuit de kerk(en) en een volkse kant (hoe gaan mensen ermee om, welke vorm geven ze eraan en welke betekenis hechten ze aan bepaalde rituelen).

November is een maand met veel religieuze hoogtepunten: Allerheiligen (Halloween) op 1 november, Allerzielen op 2 november, Sint-Hubertus op 3 november, Sint-Maarten op 11 november, Sint-Caecilia op 22 november en Sint-Petrus op 30 november (Petrus heeft meerdere naamdagen). Ook is Sint-Nicolaas al in het land. En 11 november is ook een belangrijke dag voor de carnavalsverenigingen.

Naast aansluiten bij het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed sluit het project ook aan bij de verhalen van Brabant (provinciaal beleid) en de speerpunten uit de erfgoednota van de gemeente Oirschot (lokaal beleid).

Samenwerking

Het creëren van een klimaat van samenwerking in Oirschot is een belangrijke doelstelling van dit project. Immers de uitvoering van de gemeentelijke erfgoednota heeft alleen kans van slagen als er de wil is om samen te werken. In de maand van het religieus erfgoed gaat het museum proberen deze samenwerking voor elkaar te krijgen. Motto: samenwerking loont, dus alle partners moeten er iets bij winnen. Inmiddels heeft een aantal instellingen al toegezegd mee te willen doen.