Museum de Vier Quartieren

‘Jan Kruysen en het boerenleven in Oirschot’

De Musea Kruysenhuis en de Vier Quartieren in Oirschot hebben de handen ineen geslagen en samen een tentoonstelling georganiseerd met de titel ’Jan Kruysen en het boerenleven in Oirschot’. Een titel die niet zo maar is gekozen. Jan Kruysen voelde zich een Brabander. Hij voelde zich verwant met de boeren uit de streek die we nu het Groene Woud noemen. Zij stonden voor eenvoud en puurheid. Kruysen leefde in een tijd waarin Nederland snel veranderde. Mensen trokken van het platteland naar de stad om in de fabriek te gaan werken. Het boerenwerk, dat eeuwenlang door mens en dier was gedaan, werd overgenomen door machines. Kruysen koesterde een wereld die voorbij ging. In zijn schilderijen komt het gevoel van nostalgie tot uitdrukking. 

Er is een onlosmakelijke verbondenheid tussen Jan Kruysen en Oirschot. Hij heeft er gewoond van 1924 tot aan zijn dood in 1938. In die jaren heeft hij vele schilderwerken gemaakt in Oirschot en omgeving. Het is geen toeval dat hij veel boerderijen en boerentaferelen heeft geschilderd. Een groot aantal daarvan is te zien in de tentoonstelling en dan geplaatst in de tijd waarin Jan leefde met boeren en boerinnen als zijn metgezellen en het leven dat zij leidden. 

Museum de Vier Quartieren is erin geslaagd de schilderwerken te combineren met vele objecten uit het boerenleven. Het leven van de boer en de boerin en de taken die zij hadden thuis en op het land staan centraal.De tentoonstelling laat ook zien hoe primitief mensen op het platteland leefden en hoe beperkt de middelen waren die zij tot hun beschikking hadden.
Er was nog geen elektriciteit en water kwam uit de pomp of de put. Koken deed men op het open vuur en later op de plattebuis of het fornuis. Wassen werd met de hand gedaan met water uit de put of met opgevangen regenwater en moest eerst verwarmd worden.

D’n herd in het museum heeft weer de sfeer van een boerderij een eeuw geleden. Ook het mooi zijn en het pronken met de ‘poffer’ heeft een prominente plek in de tentoonstelling gekregen.